கட்டுபாடுகள் கடுமையாக வேண்டும்!! | Public Opinion on Vegetables Supply During Lockdown | Kumudam

1 Просмотры
Издатель
கட்டுபாடுகள் கடுமையாக வேண்டும்!! | Public Opinion on Vegetables Supply During Lockdown | Kumudam


Stay tuned to Kumudam for the latest updates on Cinema and Politics. Like and Share your favorite videos and Comment on your views too.

Subscribe to KUMUDAM: ​​Also, Like and Follow us on:
Facebook ➤ ​​
Instagram ➤ ​
Twitter ➤ ​​
Website ➤ ​​


#Coronavirus #TNlockdown #STALIN #VegetablesSupplyonLockdown
#குமுதம்​​#Kumudam​​#KumudamDigital​​#KumudamOnline​​#KumudamWeb​​#KumudamTV​​#KumudamMagazine​​#Kumudam​​.com#kumudamvideos
Категория
Игровые видео
Комментариев нет.