പരന്നതാണോ ഭൂമി? A Scientific Explanation by MM Akbar | Is the Earth Really Flat? Reply to EA Jabbar

1 Просмотры
Издатель
FROM THE DEBATE : ഇസ്‌ലാം - നാസ്തികത സംവാദം
Topic :: "മുഹമ്മദ് നബിയുൾപ്പെടുന്ന അക്കാലഘട്ടത്തിലെ നാടോടികളായ അറബികൾക്ക് അന്ന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ പിന്നീട് സയൻസ് കണ്ടെത്തിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവ് ഖുർആനിൽ ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ താൻ ശഹാദത്ത് ചൊല്ലി മുസ്ലിമാകാമെന്നും ഇതേ വരെ താൻ ഇസ്‌ലാമിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങളെല്ലാം പിൻവലിക്കാമെന്നുമുള്ള യുക്തിവാദിസംഘം പ്രസംഗകനായ ഇ എ ജബ്ബാറിന്റെ വെല്ലുവിളിക്കുള്ള മറുപടി"
Islam Rep.: Akbar
Atheism Rep.: EA Jabbar
Date: 9th January 2021
Time: 9AM to 2PM
Venue: Rose Lounge, Malappuram

#TheGreatKeralaDebate
#QuranChallenges


#MMAkbar #MMAkbarLive #MMAkbarEAJAbbar

Latest Malayalam Islamic Speech :: Akbar Latest 2020
Topic Presentation & Question and Answer Session

Website:Youtube:


Facebook:


Twitter:
Категория
Видео о природе
Комментариев нет.